בצל כנפיו של אלוהים

אוניה בים הלשון עוצרתפתיתי שלג זולגים במורד הגב לתפארתשומרי הגן ישניםחמושים מתחת לעצי הצפצפההעלים צהבהבים עפים במהירות ברוחגן החוכמה צומחגן…

דם מה?

בין כותלי החרטומים בתוך מעברים סמויים מהעיןנשים נשים צבועות גפייםבפאתי העיר כבסים שותות מיםרועה שואף סיגריה מגולגלתסמיכות מאובקת מחרחרתמגירות נעולות…

אזור פרא מגונדר

האזור; האזור הוא אינטנסיביפרא מגונדר, סוד שמשתרע בשלל גווניו ומיניורוח חזקה עוגנת בנהרהיא שעירה ומקורזלת כמחבואו של הטבע הפראיהכוכבים מנצנצים,…

אוזן ימין

מערבולות בטון קורסות,מלאכים עם כנפיים משוטטים בין עולמות,הצער מתווך ולפעמים מדברהזמן עוצר מלכת ממשיך לשקר.גופות רקומות לגופות חדות כתער,סודות מיוזעים…

״וכשהבהמה חזרה״

היה לי זנב, הפשטתי את עורי ורכנתי כבהמה על האדמה.שיני היו כסכין חדה להוטות לצוד כבש במרעה.הסוואתי עצמי בעשב והשקתי…